Hân hoan chào đón quý cha mẹ học sinh đến với trường mầm non 19/5
Cập nhật : 15:37 Thứ hai, 7/9/2020
Lượt đọc: 84

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo nghị định 04/2015/nđ-cp ngày 09/01/2015 của chính phủ năm 2020

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 22/5/2021
Ngày có hiệu lực: 22/5/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: ke-hoach-thuc-hien-qcdc-theo-nd-04-cua-chinh-phu_2252021154241.docx
Nội dung:

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHÉ DÂN CHỦ CƠ SỞ THEO NGHỊ ĐỊNH 04/2015/NĐ-CP

NGÀY 09/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2020

 

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Pháp lệnh 34/2007/BL-BTVQHII ngày 20/04/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Dân chủ cơ sở; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chỉ tiết khoản 3 Điêu 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc.

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/3/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về đây mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Căn cứ chương trình số 72-CTr/BCĐ ngày 28/02/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quận 7 về chương trình điều hành thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020.

Căn cứ tình hình thực tế và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020, Trường Mầm non 19/5 xây dựng kế hoạch thực Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định  04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, cụ thể như sau: (Tệp đính kèm)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86