Hân hoan chào đón quý cha mẹ học sinh đến với trường mầm non 19/5
Thứ hai, 21/6/2021, 13:33
Lượt đọc: 1331

Thông Báo Tuyển sinh trường Mầm non 19/5 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP NĂM HỌC 2021-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG MẦM NON 19/5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: … /KH-MN19/5

Quận 7, ngày … tháng … năm 2021

 

                                   KẾ HOẠCH

HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP NĂM HỌC 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về Ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và số trẻ đi trong độ tuổi đi học trên địa bàn Phường Tân Thuận Đông.

Trường Mầm non 19/5 xây dựng kế hoạch huy động trẻ ra lớp theo mô hình tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế như sau:

I. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP

1. Yêu cầu

 - Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch huy động trẻ ra lớp của Ủy ban nhân dân Quận 7;

- Khuyến khích, vận động, khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh có con em sinh năm 2018 (Khối Mầm) về xây dựng mô hình tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế;

- Duy trì các chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;

- Thực hiện đúng quy chế bậc mầm non đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học;

- Đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, phân tuyến gần nơi cư trú, nghiêm cấm vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định.

2. Nguyên tắc tuyển sinh:

- Ưu tiên nhận học sinh 5 tuổi (sinh năm 2016) cư trú tại phường Tân Thuận Đông vào lớp Lá, đồng thời đảm bảo đủ chỗ cho trẻ Nhà trẻ và mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi.

- Đảm bảo sĩ số lớp (Nhóm 06-12 tháng:10 trẻ/lớp, Nhóm 13-18 tháng: 20 trẻ/lớp, Nhóm 25-36 tháng: 25 trẻ/ lớp, Lớp Mầm: 30 trẻ/lớp, Lớp Chồi: 35 trẻ/ lớp, lớp Lá: 35 trẻ/lớp).

- Hội đồng tuyển sinh nhà trường có trách nhiệm thực hiện việc tuyển sinh theo đúng quy định.

II. ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG TIÊN TIẾN THEO XU THẾ HỘI NHẬP KHU VỨC VÀ QUỐC TẾ.

Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành tiêu chí trường tiên tiên, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định về yêu cầu đặc trưng của trường mầm non tiên tiến, hiện đại:

Ngoài sự cam đoan về phát triển trẻ theo chuẩn mầm non từng lứa tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, một số dịch vụ khả thi có thể cung ứng cho phụ huynh với sự cam đoan về mức độ đạt được trong trường mầm non tiên tiến, hiện đại nhằm phát triển toàn diện cho trẻ như:

- Trường thường xuyên tổ chức các chuyên đ cấp quận, cấp thành phố, là địa chỉ tin cậy, uy tín của ngành và phụ huynh học sinh.

- Dịch vụ cung ứng:

+ Hoạt động làm quen ngoại ngữ, âm nhạc, vẽ, thể dục, đá bóng, võ thuật.

+ Các hoạt động ngoài nhà trường để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

+ Tư vấn tâm lý.

+ Tạo điu kiện phát triển cho trẻ có năng khiếu hoặc có năng khiếu đặc biệt.

III. CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

  1. Chỉ tiêu:

Độ tuổi

Số nhóm, lớp

Số học sinh NH: 2020-2021

Số học sinh NH: 2021-2022

Số học sinh CẦN TUYỂN MỚI

6-12 tháng

01 nhóm

0

10

10 trẻ

13-18 tháng

01 nhóm

22

20

20 trẻ

19 - 24 tháng

01 nhóm

16

25

03 trẻ

25 - 36 tháng

01 nhóm

51

25

09 trẻ

Mầm

05 lớp

113

150

99 trẻ

Chồi

05 lớp

118

175

62 trẻ

04 lớp

114

140

22 trẻ

Tổng cộng

18

434

545

225

Lưu ý:Nhà trường ưu tiên tuyển sinh đối với trẻ sinh năm 2018 (Khối Mầm) đăng ký thực hiện mô hình tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế

2. Phương Thức tuyển sinh

Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh COVID, nhà trường sẽ thực hiện 02 phương án tuyển sinh như sau:

- Phương án 1: Tuyển sinh trực tiếp ( Nếu đến ngày 01/7/2021 dỡ bỏ giản cách ).

- Phương án 2: Tuyển sinh trực tuyến ( Nếu đến ngày 01/7/2021 chưa dỡ bỏ giản cách ).

+ Bước 1: CMHS chụp và gửi giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú vào địa chỉ Email: btsmamnon195@gmail.com

+ Bước 2: Nhà trường xét duyệt hồ sơ CMHS gửi đến, nếu được tiếp nhận nhà trường sẽ trả lời trực tiếp CMHS qua Email.

2.1 Đối tượng tuyển sinh

Nhóm, lớp

Lứa tuổi

Chỉ tiêu
(Trẻ)

6-12 tháng

Sinh từ tháng 09/2020 -> 03/2021

10 trẻ

13-18 tháng

Sinh từ tháng 03/2020 -> 08/2020

20 trẻ

19 - 24 tháng

Sinh từ tháng 09/2019 -> 02/2020

03 trẻ

25 - 36 tháng

Sinh từ tháng 01/2019 -> 08/2019

09 trẻ

Mầm

Sinh năm 2018

99 trẻ

Chồi

Sinh năm 2017

62 trẻ

Sinh năm 2016

22 trẻ

Tổng cộng

225

- Trẻ có có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Tân Thuận Đông.

- Nhà trẻ: Trẻ từ 06 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi.

- Mẫu giáo: Trẻ sinh các năm: 2016,2017,2018.

- Ưu tiên nhận trẻ 3 tuổi sinh năm 2018 ( Khối Mầm) trên địa bàn Quận 7 đăng ký học theo mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

- Thu nhận trẻ các phường khác trên địa bàn Quận 7 nếu còn chỉ tiêu.

Ghi chú: căn cứ vào số lượng học sinh thực tế chuyển lên từ năm học 2020-2021, nhà trường sẽ tuyển bổ sung cho đến khi đạt chỉ tiêu được giao.

2.2. Thời gian tuyển sinh:

- Đối với học sinh mới: từ ngày 01/7/2021 (Thứ Năm) đến hết ngày 09/7/2021 (Thứ Sáu).

- Thời gian nhận hồ sơ đối với trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế (trẻ sinh năm 2018): từ ngày 01/7/2021 đến ngày 05/7/2021.

- Đối với học sinh cũ (đã học tại trường năm học 2020-2021): Thời gian đăng ký học lại cho năm học 2021-2022 từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 9/7/2021. Nếu qua thời gian trên mà Phụ huynh không đến đăng ký cho trẻ học lại thì Hội đồng tuyển sinh sẽ loại tên trẻ khỏi danh sách của trường và tiếp tục thu nhận trẻ cho năm học 2021-2022 theo quy định.

- Thời gian địa điểm phát đơn:

  • Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30’
  • Địa điểm: Số 15/8C Bùi Văn Ba, khu phố 2, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

2.3.  Hồ sơ tuyển sinh gồm có: Cha mẹ học sinh mang theo các giấy tờ sau

- Bản sao y hộ khẩu thường trú; sổ đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của công an phường;

- Bản trích lục giấy khai sinh của trẻ;

- Chứng minh nhân dân của cha mẹ trẻ.

- Photo phiếu chủng ngừa.

- Photo thẻ bảo hiểm y tế của trẻ.

* Sau khi xét duyệt, nếu đúng tiêu chuẩn tuyển sinh nhà trường phát hồ sơ cho cha mẹ học sinh gồm:

- Đơn xin nhập học.

- Bảng điều tra đặc điểm tâm lý (Nếu là trẻ nhà trẻ).

- Giấy khám sức khỏe ( Khám tại bệnh viện ).

* Sau khi được phát hồ sơ của trường cha mẹ học sinh điền đầy đủ thông tin và nộp lại cho trường đến hết ngày 16/7/2021.

* Công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 20/7/2021, nhà trường sẽ công bố danh sách học sinh năm học 2021-2022 tại bảng thông báo của trường.

 * Số điện thoại liên hệ 775160929 ( trong thời gian tuyển sinh )

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hiệu trưởng nhà trường

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 phê duyệt.

- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID 19, Hiệu trưởng nhà trường sẽ ban hành quyết định thành lập thêm tổ giúp việc cho Hội đổng tuyển sinh năm học 2021-2022 gồm các bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Trang

2. Bà Nguyễn Ngọc Kiều Giang

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

4. Bà Nguyễn Ngọc Hân

5. Bà Phan Thị Kim Ngân

6. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

- Làm công văn đề nghị về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non 19/5 năm học 2021 -2022 trình Phòng giáo dục và Đào tạo Quận 7 phê duyệt.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh đến Ủy ban nhân dân Phường Tân Thuận Đông, phụ huynh học sinh.

- Tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của Hội đồng tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định và nhiệm vụ được phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Phòng giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh của nhà trường.

 - Tổ chức họp tổng kết kết quả tuyển sinh năm học 2021 – 2022.Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/8/2021.

- Đăng trên cổng thông tin điện tử của trường;

- Gửi thông báo tuyển sinh đến Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông, để phát loa tuyên truyền đến nhân dân;

- Niêm yết trước cổng trường;

- Treo băng rôn thông báo đến cha mẹ học sinh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh và tổ giúp việc của Hội đồng tuyển sinh năm học 2021 – 2022.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

PHÂN CÔNG

01

Bà Vương Thanh Phương Thủy

Trưởng Ban

Xét duyệt

hồ sơ học sinh

02

Bà Lê Thị Khuyên

Phó Trưởng Ban

Xét duyệt

hồ sơ học sinh

03

Bà Lê Huỳnh Mai

Phó Trưởng Ban

Xét duyệt

hồ sơ học sinh

04

Bà Đặng Thị Xuân Thẳm

Ủy viên

Xét duyệt trước hồ sơ nhóm 6-12 tháng,13-18 tháng

05

Bà Trần Thị Hiệp

Ủy viên

Xét duyệt trước hồ sơ nhóm 19-24 tháng

06

Bà Bùi Thị Thu Hồng

Ủy viên

Xét duyệt trước hồ sơ nhóm 25-36 tháng

07

Bà Vũ Thị Thanh Mai

Thư ký

Xét duyệt trước hồ sơ khối Mầm

08

Bà Nguyễn Thị Kiều Trang

Ủy viên

Xét duyệt trước hồ sơ khối Chồi

09

Bà Nguyễn Ngọc Kiều Giang

Ủy viên

Xét duyệt trước hồ sơ khối Lá

10

Bà Nguyễn Thị Phương Trang

Ủy viên

Khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

- Tổ giúp việc sẽ làm việc theo sự phân công của Hội đổng tuyển sinh năm 2021-2022.

- Thu nhận học sinh năm học 2021-2022 theo kế hoạch này.

- Danh sách thu nhận học sinh mới phải được thông báo công khai, đúng quy định và chịu trách nhiệm nếu để ra sai sót trong tuyển sinh. Khi tuyển sinh nếu có phát sinh các vấn đề khác các thành viên Hội đồng tuyển sinh phải báo cáo Hiệu trưởng nhằm kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để xin chỉ đạo giải quyết.

- Ban tuyển sinh phải nắm vững quy trình tuyển sinh và sắp xếp bàn tuyển sinh – ghế để CMHS ngồi, bảng ghi độ tuổi trẻ để CMHS thuận tiện nộp hồ sơ.

- Để tạo điều kiện thuận lợi và không gây mất thời gian cho CMHS, các thành viên ban tuyển sinh lưu ý thực hiện xét duyệt hồ sơ như sau:

- Hướng dẫn CMHS ngồi ghế đợi đến lượt theo từng khu vực tuyển sinh các lứa tuổi. Xét duyệt hồ sơ theo quy định, nếu đủ điều kiện, ban tuyển sinh sẽ phát thẻ số tuyển sinh.

- Sau khi CMHS đã nhận thẻ, hướng dẫn CMHS đến ngồi trước phòng tuyển sinh chờ Ban tuyển sinh gọi số thẻ tuyển sinh, nếu đúng số thẻ của mình CMHS bước vào phòng tuyển sinh để nhận hồ sơ học sinh gồm đơn xin nhập học; giấy khám sức khỏe; phiếu điều tra đặc điểm tâm lý (nếu là học sinh nhà trẻ).

- Liên hệ văn phòng nhận phiếu tuyển sinh và quy trình tuyển sinh để phát cho CMHS.

3. Công tác phối hợp

 Nhà trường thực hiện treo băng rôn, dán thông báo tại trường và gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông trước ngày tuyển sinh 01 tuần.

Hội khuyến học của trường phối hợp với Hội khuyến học của phường Tân Thuận Đông vận động, chăm lo tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Trên đây là kế hoạch huy động trẻ ra lớp năm học 2021-2022 của Trường Mầm non 19/5, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có liên quan của trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:              

  • UBND P. Tân Thuận Đông;
  • Phòng GD&ĐT Q7;
  • Lưu: Văn thư; H/s tuyển sinh.

                           HIỆU TRƯỞNG
                                   (Đã ký)

 

 

 

Vương Thanh Phương Thủy

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86