Hân hoan chào đón quý cha mẹ học sinh đến với trường mầm non 19/5
Thứ ba, 24/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 387

Chương trình 4

Đổi mới tổ chức nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ công đoàn, xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Giao lưu với các chi đoàn kết nghĩa

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86